rope bondage

rope bondage, bondage gag, fetish, japanese bondage, kinbaku-bi, mouth gag, night, opulent temple, rope bondage, sokubaku, woman, 緊縛美 rope bondage, bondage gag, fetish, japanese bondage, kinbaku-bi, mouth gag, night, opulent temple, rope bondage, sokubaku, woman, 緊縛美

rope bondage

Rope Bondage

Photo taken at the "Opulent Temple Massive" rave party on Treasure Island (San Francisco).­

bondage gag
fetish
japanese bondage
kinbaku-bi
mouth gag
night
opulent temple
rope bondage
sokubaku
woman
緊縛美
March 7, 2009
530 California Ave, San Francisco, CA 94130, USA